Η Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Απόφοιτη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Ως ασκούμενη δικηγόρος έχει ασχοληθεί με υποθέσεις Αστικού Δικαίου, Δικαίου Ακινήτων και Εμπορικού Δικαίου. Ο τομέας δραστηριότητάς της είναι το Αστικό Δίκαιο καθώς και το Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπου και κατέχει πιστοποίηση Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO). Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά.