ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Όπως θα διαπιστώσατε, ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός  έχει αρκετές νέες έννοιες και διατάξεις που τώρα όλες οι εταιρίες καλούνται να εφαρμόσουν. Ο νόμος όπως έχει διατυπωθεί δεν είναι αρκετά σαφής σε ορισμένα σημεία, οπότε είναι απαραίτητη η συμμετοχή κάποιου νομικού συμβούλου & συμβούλου επιχειρήσεων, όταν θα αρχίσετε το έργο της συμμόρφωσης της εταιρίας σας ή του φορέα σας. Εμείς θα είμαστε δίπλα σας να σας βοηθήσουμε και να σας συμβουλεύσουμε κατά την  διαδικασία της Συμμόρφωσης.