ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

·         Αυξάνουμε την ετοιμότητά σας για ενδεχόμενες παραβιάσεις των δεδομένων της επιχείρηση σας,

·         διεξάγουμε αναλύσεις επιπτώσεων σχετικά με την προστασία των δεδομένων,

·         διεξάγουμε αξιολόγηση κινδύνου και εφαρμόζουμε μεθόδους για τη βελτίωση της προστασίας και της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.