ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Εκπαιδεύουμε το προσωπικό σας και τους επαγγελματίες διαχείρισης του ιδιωτικού σας απορρήτου στην έδρα σας, προτείνουμε συστήματα πιστοποίησης και σας βοηθάμε να εφαρμόσετε τεχνολογίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της επιχείρησης σας ή του φορέα σας.

Σεμινάριο για εκπαίδευση σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς Οργανισμούς. Πρόκειται για ένα νέο σεμινάριο που δημιουργήσαμε, με σκοπό να εξοικειωθείτε με τις νέες απαιτήσεις του GDPR. Θα ενημερωθείτε για όλες τις αλλαγές που πρέπει να εφαρμόσετε στην εταιρία σας, καθώς και για την μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθηθεί σε όλα τα επίπεδα της πληροφορίας, ώστε να είστε πλήρως συμβατοί με την νέα νομοθεσία, αποφεύγοντας το υπέρογκο πρόστιμο σε περίπτωση ελέγχου.